Donder & Hoff

Tussen de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en financieel strafpleiter G. Hoff lijkt weinig liefde meer verloren te kunnen gaan. Afgelopen maandag opende Hoff frontaal de aanval op de juridische kennis van de VEB en haar advocaat in een zaak bij de Ondernemingskamer tegen de afkoopsom van 339 miljoen gulden voor zijn cliënt R. Homburg, vastgoedondernemer. Hij won.

Hoff zou voor de VEB de bij voorbaat geruchtmakende rechtszaak om een gepeperde schadeclaim tegen internetbedrijf World Online doen. Om allerlei redenen, waaronder wat verschil in opvattingen over de te volgen tactiek, verdween Hoff een maand of wat geleden van het VEB-toneel.

Nu was hij terug. Afgaand op zijn timbre en vocaal volume is een begenadigd dominee in Hoff verloren gegaan. Tussen de bliksemschichten in zijn donderpreek door was echter ook een glimpje hoop voor de VEB weggelegd. Hoff streelde de superioriteit van de Ondernemingskamer met de stelling dat sommige lagere rechters van belangenconflicten en informatieplicht door topmanagers weinig begrepen. ,,Daar moet nog een hoop veldwerk worden verricht.''

VEB-directeur P. de Vries schoot direct in de lach. Hoff refereerde uiteraard aan de zaak tegen HIM Furness, waar de VEB door de rechter werd weggezet toen zij meer informatie wilde dan grootaandeelhouder Rob Lubbers gaf. De advocaat die voor de VEB de zaak verloor en in hoger beroep ging? Hoff.

    • Menno Tamminga