De Schrijver

In de bijlage Boeken van 15 december 2000 lees ik dat het deze maand verschenen boek De Schrijver niet alle afleveringen bevat van het gelijknamige estafettefeuilleton in Knippenbergs Krant. Behalve de aflevering van de winnaar van de lezerswedstrijd, schrijft Arjen Fortuin (Uit het lood), ontbreken ook die van Wim Klooster (dat ben ik) en Ton Anbeek.

Dat is waar. In plaats van de afsluitende hoofdstukken van de twee laatstgenoemden bevat De Schrijver nu een slothoofdstuk van Joost Zwagerman. In de – nu dus ontbrekende – bijdrage van de wedstrijdwinnaar, Sako K. Kiers wordt Joost Zwagerman ingevoerd als Fake Schoonbroeder, die zich aan het eind van kant maakt.

Zwagerman werd ook in tal van andere, niet gepubliceerde inzendingen ten tonele gevoerd; die waren natuurlijk allemaal van hemzelf.

Volgens Fortuin zegt Suzanne Holzer van de Bezige Bij dat men zich daar keurig heeft gehouden aan wat Knippenberg heeft toegestuurd. Daar zouden mijn en Anbeeks bijdragen niet bij zijn, evenmin als Kiers' tekst.

Ook meldt Fortuin dat ik naar Knippenbergs zeggen nog een slotaflevering zou maken en dat die niet op tijd afkwam. Van dat laatste weet ik zeker dat het kletspraat is – van Knippenberg, Fortuin, of beiden. Het was aanvankelijk wel de bedoeling dat ik het slot zou schrijven, maar dat bleek later Anbeek te zullen doen. Ik heb in het feuilleton het voorlaatste hoofdstuk geschreven. Wie goed leest kan zien dat ik het zorgvuldig naar een door Anbeek te schrijven slot toe geschreven heb.

Anbeek vertelt Fortuin het niet erg te vinden dat zijn bijdrage niet in het boek staat. Toch was Anbeeks slot lang niet onaardig. Aan het eind verdwijnt het boek van De Schrijver, gevolgd door professor Jaap Wansloot, in de shredder, de knippenberg.

    • W.G. Klooster