Bijbelvertaling

In het stuk `Hardleerse koppen en harten' (Boeken 15.12.00) over deel twee van de nieuwe bijbelvertaling, staat dat het totale vertaalproject 50 miljoen gulden kost. Dit is onjuist. Het project kost ruim 20 miljoen gulden.