Stijging aantal arbeidsongeschikten

Het aantal mensen met een WAO-uitkering is in oktober toegenomen met 1.800 tot 933.700. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) telde in oktober wel minder werklozen. Het aantal mensen met een WW-uitkering nam met 1,3 procent af tot 185.900. Een arbeidsongeschikte kan meerdere uitkeringen hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die voordat zij uitvielen zowel zelfstandig als in loondienst werkten. Zij krijgen dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen (WAZ) en een WAO-uitkering. In een jaar tijd nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toe met 3 procent tot 945.500.