Stemming geprikkeld, fusie mislukt

De sfeer is rap geprikkeld, de inzet een afkoopsom van 339 miljoen. Na het bevrijdend fiat van de aandeelhouders van Uni-Invest volgt een koude douche.

,,Waarom wacht u niet op uw beurt, zoals iedereen?'' Na een paar minuten is de toon gezet. Directeur P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) interrumpeert president-commissaris J. Lamsma van vastgoedfonds Uni-Invest.

In welke hoedanigheid gaat president-directeur R. Homburg nu praten, wil De Vries weten. Een deel van de bijna driehonderd aandeelhouders klapt. Spreekt Homburg als beheerder van een pakket bijzondere zeggenschaps- en vermogensrechten, waarvoor hij 339 miljoen gulden ontvangt als de fusie met concurrent VastNed Offices/Industrial doorgaat? Nee, hij spreekt als president-directeur.

De aanvaring tussen Lamsma en De Vries zal in de uren daarop in talloze varianten worden herhaald. Dinsdag verloren de VEB en een groep beleggers, waaronder pensioengiganten ABP en PGGM, een rechtszaak bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof om de vergadering te laten schorsen in afwachting van een onderzoek naar de afkoopsom van Homburg.

De aandeelhoudersvergadering moet eerst zijn zegje doen, was kort samengevat het oordeel van het hof en Uni-Invest moet op de bijeenkomst natuurlijk alle informatie verschaffen. ,,Ik heb de tijd'', zegt De Vries meermalen achteloos, terwijl Lamsma op steeds hetere kolen komt te zitten. Hij heeft de zaal tot drie uur, daarna gaat VastNed in dezelfde ruimte vergaderen.

De aanvaringen tussen De Vries en het duo Lamsma en Homburg zijn veelvuldig en dreigen op gegeven moment af te glijden naar straat- en smaadniveau. Dit is een ,,rattenstreek'' bijt Homburg De Vries toe. Lamsma grijpt later nog een keer op verzoek van De Vries in om Homburg de mond te snoeren.

De beleggers die het woord voeren zijn sceptisch tot negatief over de fusie. De VEB-directeur probeert zoveel mogelijk informatie uit de commissarissen te trekken over de onderhandelingen over de afkoopsom. Mogelijk nuttig voor een nieuwe juridische procedure. De onderbouwing van de afkoopsom van Homburg is volgens president-commissaris Lamsma gebaseerd op de ontbindingsvergoedingen van vergelijkbare contracten in vastgoedbeheer, op voorwaardelijke biedingen op de bijzondere rechten van Homburg door andere partijen en op becijferingen van elk deel van de bijzonder rechten van Homburg. Vanwege het ,,unieke karakter'' van de regeling is een ,,objectieve waarderingsmethode'' niet mogelijk.

Homburg vertelt onomwonden dat hij de fusie in gang heeft gezet door zijn tegenvoeter K. Streefkerk van VastNed begin dit jaar te bellen na een analistenrapport van zakenbank Kempen & Co dat bundeling van de twee vastgoedfondsen een slimme combinatie zou zijn. ,,Heb je dat gelezen? Wij moeten trouwen.''

Uit Homburgs uiteenzetting wordt ook duidelijk dat de fusieplannen gesmeed zijn omdat hij na bijna tien jaar ondernemerschap bij Uni-Invest iets anders wil gaan doen. Met hem ruimen ook financieel directeur R. Stolle en de drie commissarissen het veld.

Wanneer na meer dan vier uur vergaderen schriftelijk moet worden gestemd, stijgt de spanning. Een aandeelhouder van VastNed, die denkt dat dit de stemming over zíjn vergadering is, wordt met zachte hand door de notaris uit de zaal verwezen. Als de vergadering na meer dan driekwartier wordt hervat en Homburg opeens een uitgelaten indruk maakt is duidelijk wie heeft gewonnen. Dankzij zijn eigen aandelenpakket haalt hij net de vereiste tweederde meerderheid. De koude douche volgt later als de VastNed-beleggers in meerderheid (94 procent) de fusie afstemmen.

    • Menno Tamminga