Ontslag directeur MSM

Het bestuur van de Maastricht School of Management (MSM) heeft gistermiddag bij de kantonrechter in Maastricht ontbinding van de arbeidsovereenkomst van directeur M. El-Namaki gevraagd. De directeur zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en hij zou bestuursbesluiten niet hebben uitgevoerd.

Een meerderheid van het bestuur besloot in september dat El-Namaki moest opstappen. Dat besluit werd genomen na onthullingen over de manier waarop de directeur zich de zeggenschap over een deel van het internationaal instituut voor managementonderwijs had toegeëigend. El-Namaki verwierf, buiten medeweten van het bestuur, een meerderheid van de aandelen van een dochtervennootschap in Singapore.

Voor de kantonrechter betoogde advocaat J. Coenegrachts namens het bestuur dat El-Namaki niet bevoegd was en ook geen volmacht van het bestuur had om de zeggenschap te verwerven in de vennootschap in Singapore. Volgens het bestuur is het ook laakbaar dat El-Namaki zijn vrouw als docent vergoedingen gaf ter waarde van 150.000 gulden.

Volgens het bestuur is de arbeidsrelatie verstoord. Dat vindt El-Namaki zelf ook, zo bleek tijdens de zitting. Hij betwist echter dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Zijn advocaat mr. M. Stassen eiste een vergoeding van alle schade. De kantonrechter doet medio januari uitspraak.