Mogelijke claim op Goudstikker-doeken

De familie Saher overweegt twee 16de-eeuwse schilderijen van Lucas Cranach de oude op te eisen. De schilderijen zijn nu in bezit van het Norton Simon Museum in Pasadena, Californië.

De twee Cranachs maakten voor de Tweede Wereldoorlog deel uit van de collectie-Goudstikker. De verzamelaar Goudstikker verliet in 1940 Nederland wegens de Duitse bezetting, maar kwam tijdens de reis om. Zijn in Nederland achtergebleven collectie werd grotendeels verkocht aan Hermann Göring.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de collectie eigendom van de Nederlandse staat. Hierover bereikte de staat een akkoord met de weduwe Goudtstikker, maar sinds een paar jaar maken de schoondochter van Goudstikker, Marei von Saher, en haar dochters aanspraak op de collectie. Volgens hen is het akkoord tussen de weduwe-Goudstikker en de Nederlandse staat niet rechtsgeldig, omdat de weduwe onder grote druk stond en uitgeput was door de slepende onderhandelingen.

De twee Cranachs in het museum in Pasadena zijn afkomstig uit de collectie van de Russische familie Stroganov, die in de 1918 door de Sovjetstaat werd geconfisqueerd. In 1931 kocht Goudstikker de Cranachs van de Sovjet-Unie. In 1966 besloot de Nederlandse staat de schilderijen terug te geven aan de erfgenamen van Stroganov, die ze in 1971 verkochten aan het museum in Pasadena.