Lagerhuis debatteert over de vossenjacht

Het Britse Lagerhuis heeft gisteravond een controversieel wetsvoorstel tegen drijfjacht op vossen voorlopig goedgekeurd. De wet komt in het nieuwe jaar officieel in stemming. Parlementariërs kunnen dan kiezen voor drie varianten: een totaal verbod op de vossenjacht in Engeland en Wales met zware boetes voor overtreders, een systeem van vergunningen gekoppeld aan een gedragscode, of zelfregulatie door de jagers. De stemming is een zogeheten free vote, waarbij de Lagerhuisleden zich niet hoeven te houden aan de partijdiscipline.

Een totaal verbod op de vossenjacht met honden is een traditionele Labour-eis. De drijfjachten zouden dierenleed veroorzaken en het privilege zijn van een kleine sociale klasse die zichzelf heeft overleefd. Premier Blair eiste in zijn oppositietijd afschaffing van de jacht, maar hij heeft een voorstel daartoe steeds uitgesteld, om te wachten op de hervorming van het Hogerhuis dat tot vorig jaar werd gedomineerd door de Conservatieve landadel. De Tories zeggen dat Labour een klassenstrijd voert en dat een verbod de plattelandseconomie nog verder zou aantasten.

De Labourparlementariërs met kiesdistricten in grote steden zijn nog steeds voor een radicaal verbod, maar Blair zou daar steeds koeler over zijn, wat ook blijkt uit het afgezwakte meerkeuzevoorstel. Jack Straw (Binnenlandse Zaken) zei gisteren tegen een totaal verbod en voor een systeem met vergunningen te zullen stemmen, maar voegde eraan toe dat hij niet namens de regering sprak. Die uitkomst zou in de aanloop naar de verkiezingen, verwacht in het voorjaar van 2001, de angel kunnen halen uit de aanhoudende confrontatie tussen de regering en de plattelandslobby.