Joegoslavië weer lid van het IMF

Joegoslavië is weer opgenomen in het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De internationale organisatie heeft tevens ingestemd met met een lening ter waarde van 151 miljoen dollar (372 miljoen gulden) ter ondersteuning van een programma om de Joegoslavische economie te stabiliseren, zo werd gisteren in Washington bekendgemaakt. Het land werd in 1992 uit het IMF en een jaar later uit de Wereldbank gestoten wegens zijn rol in de Balkanoorlogen en wegens het niet betalen van de schulden over eerdere leningen. Joegoslavië werd toen geleid door Miloševic. De verkiezing van Koštunica tot president heeft geleid tot hernieuwde relaties en verzachting van de sancties. Met de toetreding van Joegoslavië komt het aantal lidstaten van het IMF op 183.