Inspectie: tekort aan organen is niet nodig

Medisch specialisten en ziekenhuizen kunnen meer donororganen verwerven als ze alerter optreden. In 56 ziekenhuizen, die driekwart van de Nederlandse donororganen leveren, moet een donorcoördinator worden aangesteld. Die afdelingen in de ziekenhuizen die veel donoren kunnen leveren, zoals de intensive care en eerste hulp, moeten verplicht gaan werken met een landelijk uniform donatieformulier.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg minister Borst (Volksgezondheid) doet naar aanleiding van het onderzoek naar de werking van de Wet op de orgaandonatie. De wet vormt voor de ziekenhuizen geen belemmering voor vergroting van het aantal donororganen, zo constateert de Inspectie. Volgens haar zou het aantal te verwerven organen nog fors kunnen groeien, als artsen en ziekenhuizen zich beter aan de wet houden.

Zo constateert de Inspectie dat artsen eerst met nabestaanden spreken in plaats van eerst het donorregister te raadplegen (wat ze wettelijk verplicht zijn). Bovendien blijkt dat, anders dan volgens de wet de bedoeling is, ze vaker afgaan op een negatieve beslissing van die nabestaanden dan op de toestemming die de donor in het register heeft vastgelegd.

Inspectie pleit voor meer aandacht voor de orgaandonatie in de opleiding van de artsen. Door in ziekenhuizen ook een donorcoördinator aan te stellen zal waarschijnlijk het aantal donororganen ook toenemen. De Inspectie pleit voor zo'n functionaris in 56 (van de 111) ziekenhuizen die samen driekwart van de huidige productie aan donororganen leveren. Volgens haar geven deze ziekenhuizen in elk geval blijk van een positief klimaat ten aanzien van de orgaandonatie. De Inspectie verbaast zich over de grote verschillen in het aantal donororganen tussen vergelijkbare ziekenhuizen.