Europese tirannie

Naar aanleiding van de column van Mark Kranenburg `Op naar de Europese tirannie' (NRC Handelsblad, 7 december) is het zinvol te verwijzen naar het recente boek van de Amerikaanse hoogleraar Larry Siedentop, verbonden aan de University of Oxford. De titel van diens boek Democracy in Europe is een nauwelijks verholen verwijzing naar Alexis de Tocqueville's reisverslag Democracy in America. Hij komt tot de conclusie dat Europa zich geleidelijk in de richting van een federatie zal bewegen, maar dat Europa op dit moment nog niet klaar is voor een federatie. Een overhaast streven naar politieke integratie zal, zijns inziens, leiden tot een super-eenheidssstaat vermomd als een federatie.

    • Dr. Frans K.M. van Nispen