Europees akkoord over vennootschap

Nederland heeft gisteren met grote tegenzin ingestemd met een statuut voor de Europese vennootschap, waarover de lidstaten van de Europese Unie gisteren na dertig jaar definitief overeenstemming bereikten. Tijdens de recente Europese top in Nice hadden regeringsleiders al een doorbraak bereikt over een medezeggenschapsregeling, die een akkoord decennia lang ophield.

Nederland maakte zich gisteren als enige sterk voor het behoud van de statutaire zetel van een Europese vennootschap in plaats van de werkelijke zetel als vestigingsprincipe. In Nederland zijn veel buitenlandse bedrijven statutair gevestigd, wat de fiscus extra inkomsten oplevert. Volgens de Nederlandse afgevaardigde in het beraad – bewindslieden uit Den Haag waren in Brussel afwezig – hebben kennisintensieve bedrijven in de `nieuwe economie' behoefte aan de flexibiliteit die de statutaire zetel zou bieden. Hij noemde het vestigingsprincipe van de werkelijke zetel een ,,adagium uit de negentiende eeuw''.

Het statuut voor de Europese vennootschap loopt daarom volgens Nederland het risico minder aantrekkelijk te worden en een ,,obscuur leven'' te lijden. Hij waarschuwde dat het nu gekozen reële-zetelprincipe ,,geen precedent'' is voor andere communautaire vennootschapsregelingen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën in Den Haag kon gisteren niet zeggen hoeveel belastinginkomsten Nederland misloopt.

Volgens de andere landen en ook de Europese Commissie zou de statutaire zetel als vestigingsprincipe de deur openzetten naar witwaspraktijken en fraude. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) sprak gisteren van een ,,grote doorbraak'', omdat grensoverschrijdende samenwerking en bedrijfsherstructureringen in de Europese Unie veel gemakkelijker worden.

Bedrijven die kiezen voor het Europees vennootschapsstatuut kunnen in de hele EU als een juridische entiteit opereren en hoeven geen kostbaar netwerk van dochterbedrijven meer op te zetten, wat het Europees bedrijfsleven jaarlijks mogelijk 30 miljard euro bespaart. Na consultatie van het Europees Parlement, dat niet kan blokkeren, zal de `Societas Europaea' (SE) in 2004 van start gaan.

    • Hans Buddingh'