Europa

In NRC Handelsblad van 6 december las ik het artikel van Wolf Lepenies (`Duitsland jaagt Fransen nodeloos op de kast') over de wens van Duitsland om meer zeggenschap te krijgen in het zich verenigende Europa. De Duitse journalist vond dat Fischer en Schröder een toontje lager moesten zingen. Aan `demografische' argumenten mocht niet zo veel gewicht worden toegekend. Ook al zijn er veel meer Duitsers in de EU dan Fransen, toch zou Frankrijk een even dikke vinger in de pap moeten blijven houden als de oosterbuur.

Voor veel Nederlanders met hun discriminerende instelling tegenover Duitsers is dat koren op hun molen.

Lepenies heeft het over `de demografische factor' die als argument wordt gehanteerd om een nieuwe krachtsverhouding tussen de landen van Europa te realiseren. Die nieuwe krachtsverhoudingen zijn door de val van de Muur al tien jaar geleden gerealiseerd.

Als Frankrijk zich dat niet wil realiseren, loopt het weer eens achter op de feiten. Het gaat trouwens helemaal niet om een `demografische factor', het betreft hier het ondermaatse democratische gehalte van de EU. Als de hoofden van de bevolking niet tellen, wordt voor de Europeaan een verenigd Europa veel te onaantrekkelijk om er naar uit te zien.

    • Jos Krook