ECB geeft projecties vrij

De inflatie in de euro-zone kan de komende twee jaar gaan dalen.

Dit blijkt uit de economische projecties voor de eerstvolgende twee jaar, die de Europese Centrale Bank voor het eerst heeft gepubliceerd in het maandbericht over december.

Het lopende jaar zal de inflatie uitkomen op tussen 2,3 procent en 2,5 procent. Volgend jaar komt de inflatie uit op tussen de 1,8 en 2,8 procent en in 2002 op 1,3 tot 2,5 procent. De ECB hanteert bij de projecties ruime foutmarges, die zijn afgeleid van in het verleden gebleken afwijkingen van economische ramingen vergeleken met de werkelijke uitkomst.

De bank besloot kortgeleden om tweemaal per jaar projecties te geven van inflatie en economische groei. De ECB liet daarbij weten dat de markten daar niet te veel aandacht aan moeten besteden en dat ze zelf de projecties niet als vast uitgangspunt zou gebruiken.

Van grote invloed op de projecties, die niet als `raming' mogen worden bestempeld, is dat de ECB de rentestand en de eurokoers bij de berekeningen stabiel houdt op hun niveau van november. Daarmee sluipt een grote foutmarge in de vooruitzichten. Bij het alternatief, het wél incalculeren van een veranderde rente en wisselkoers, zou de bank het eigen monetaire beleid deel uit laten maken van de projecties. Daar wordt van af gezien.

De economische groei in de eurozone komt volgens de projecties dit jaar uit op 2,3 à 2,5 procent. Volgens jaar groeit de economie wat harder om uit te komen op 2,6 à 3,6 procent. Voor het jaar daarna houdt de ECB het op 2,5 à 3,5 procent.

De verwachtingen van de bank zijn gebaseerd op de daling van de prijs van ruwe olie. De gevolgen van die daling kunnen voor een groot deel teniet worden gedaan door de toename van de binnenlandse prijsdruk. Verwacht wordt, dat de projecties geen majeure rol gaan spelen voor analisten.