Belastingen maken het minima moeilijk

De sociale dienst in Amsterdam voorziet grote problemen voor bijstandsgerechtigden bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001. Ongeveer 17.000 van de klanten van de Amsterdamse sociale dienst moeten vanaf januari een deel van hun geld van de belastingdienst krijgen. Maar slechts vierhonderd mensen hebben het benodigde aanvraagformulier ingestuurd. Honderd formulieren zijn ook nog eens verkeerd ingevuld, zegt C. de Vries, coördinator belastingherziening bij de Amsterdamse sociale dienst. Van de 55.000 klanten van de dienst komen ongeveer 17.000 vanaf januari naast een zogenoemde heffingskorting in aanmerking voor extra kortingen van de belastingdienst.