Zweden wil toch milieu-akkoord

Zweden streeft tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie, komend half jaar, naar een internationaal akkoord over beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Op de klimaattop van de VN vorige maand in Den Haag lukte het de VS en de EU niet het eens te worden over een gezamenlijke aanpak.