Weinig bedrijven pro euro

Slechts een uiterst krappe meerderheid van 51 procent van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staat positief tegenover de komst van de euro. De rest van de ondernemers is ronduit tegen de komst van de nieuwe Europese munt (36 procent) of heeft er geen mening over (13 procent).

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Nipo in opdracht van werkgeversorganisatie MKB-Nederland. MKB concludeert in het blad Ondernemen dat het draagvlak voor de nieuwe munt, die in 2002 zal worden geïntroduceerd, gering is.

Vooral bedrijven die veel exporteren zijn blij met de komst van de euro, omdat die lager staat dan de dollar. Dit maakt export lucratiever. De voorstanders van de euro zien echter niet direct voordelen voor hun eigen onderneming. Een meerderheid van 65 procent van de voorstanders denkt dat de Nederlandse economie er baat bij heeft.

Het meest pessimistisch zijn ondernemers in de sectoren groothandel en transport, van wie 89 procent negatieve gevolgen van de euro verwacht.