VN: sancties tegen Liberia

Liberia ontduikt systematisch het wapen- en diamantembargo tegen Sierra Leone. Dit staat in een vandaag uitgekomen rapport van de VN. Het rapport stelt sancties voor tegen Liberia, zoals een reisverbod voor Liberiaanse politici. Het blijkt dat op grote schaal door rebellen uit Sierra Leone gesmokkelde diamanten door Liberia worden opgekocht. Als tegenprestatie levert Liberia wapens aan de rebellen van Sierra Leone, die zich onderscheiden door hun uiterst brute methodes. Het rapport geeft ook een veeg uit de pan aan internationale diamanthandelaren als De Beers die onvoldoende proberen te achterhalen waar hun koopwaar vandaan komt.