Veel hoger ziekteverzuim in zorgsector

Het ziekteverzuim in de zorgsector blijft ook dit jaar veel hoger dan in andere sectoren. Vooral onder verpleegsters en verzorgsters in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg is het verzuim toegenomen. Met ruim acht procent is het ziekteverzuim meer dan zestig procent hoger dan andere bedrijfstakken.

Dit blijkt uit het onderzoek van het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV) waarvan de resultaten gisteren zijn gepubliceerd. Ook blijkt het het aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat dit jaar de sector verlaat te zijn toegenomen. 6,1 procent vertrok of stopte met werken in 1997, dit jaar is dat 7,3 procent. In de zorg werken ongeveer 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden waarvan circa negentig procent vrouw is. Alleen in de psychiatrische inrichtingen is het percentage vrouwelijke verpleegkundigen veel lager: dat schommelt rond de 69 procent.

Volgens de LCVV was in 55 procent van de gevallen het vertrek uit de sector te voorkomen geweest door een beter personeelsbeleid waarin meer aandacht was besteed aan ontplooiingsmogelijkheden en carrièreperspectief. Ook blijkt het optreden van het management van grote invloed op het ziekteverzuim en op het besluit om al dan niet in de sector te willen blijven werken. Het centrum meent onder meer dat betere sociale ondersteuning en meer beslissingsruimte de `werkbeleving' ten goede kan komen en vertrek en `burnout' kan voorkomen.