Spanjaarden tolerantst

Van alle EU-burgers staan de Spanjaarden het meest verdraagzaam tegenover andere godsdiensten. Volgens een onderzoek van het Europees waarnemingscentrum tegen racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) antwoordt in de hele EU ruim tachtig procent van de ondervraagden negatief op de vraag, of ze zich ergeren aan de aanwezigheid van personen met een andere godsdienst dan de hunne. Van de Spanjaarden heeft 92,9 procent geen enkel bezwaar tegen samenleven met moslims en belijders van andere godsdiensten. Het minst tolerant zijn de Denen: meer dan 30 procent van hen voelt zich door de aanwezigheid van andere godsdiensten belast. Zij worden gevolgd door de Belgen (25,6 procent) en Duitsers (16,3 procent).