Slachtoffers van vuurwerkramp krijgen 45 miljoen

De slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede krijgen 44,8 miljoen gulden uit het Nationaal Rampenfonds. De Nederlandse bevolking stortte 38,6 miljoen op giro 777, het Rijk droeg 6,2 miljoen gulden bij. Veruit het meeste geld, 20,5 miljoen, wordt uitgekeerd aan gedupeerden die kosten moesten maken omdat hun huis onbewoond werd verklaard. Ook de schade die bewoners in de buitenring hebben geleden wordt vergoed: 3,5 miljoen gulden.