Raad van State wijst regels af

De gemeente Utrecht heeft ten onrechte geprobeerd de milieuvergunning van de vuurwerkverkopers Intratuin en Dump 2000 aan te scherpen. Dat is het oordeel van de Raad van State.

De gemeente had drie verkooppunten van consumentenvuurwerk aangeschreven en nadere eisen gesteld aan hun bestaande milieuvergunning. Utrecht gaf daarmee gehoor aan een brief van minister Pronk van VROM, die op 8 november alle gemeenten in Nederland aanspoorde om het toezicht op bedrijven die meer dan duizend kilo vuurwerk opslaan, te verscherpen. Nieuwe vergunningen moesten niet worden afgegeven, oude situaties heroverwogen, schreef Pronk.

Van de 33 leveranciers van consumentenvuurwerk in Utrecht kwamen er volgens een woordvoerder van de gemeente drie in aanmerking voor verscherpt toezicht. Eén bedrijf heeft zijn voorraad inmiddels vrijwillig teruggebracht van tweeduizend kilo naar duizend. De winkel Dump 2000 heeft een vergunning voor de opslag van tweeduizend kilo consumentenvuurwerk. Bij nader inzien vond de gemeente dat de afstanden van de winkel, die middenin het centrum ligt, tot de naastgelegen woonhuizen te gering was.

De Raad van State wees die aanscherping af. Utrecht was in de procedure te haastig geweest en bovendien biedt de brief van Pronk volgens de Raad van State onvoldoende grond om in bestaande situaties in te grijpen.

Ook Intratuin kreeg op die gronden van de Raad van State gelijk. De Utrechtse vestiging mag rond de jaarwisseling 31.200 kilo vuurwerk opslaan en wilde een deel daarvan in zeecontainers stoppen. Deze zijn in een kwaad daglicht komen te staan sinds bij de vuurwerkramp in Enschede exploderende zeecontainers het hele complex in lichterlaaie zetten.

Utrecht schreef Intratuin aan met de mededeling dat de zeecontainers tenminste zestig minuten brandwerend moeten zijn. ,,Wij waren verbaasd'', aldus een woordvoerder van Intratuin, ,,want er bestaan helemaal geen zeecontainers die een uur brandwerend zijn''. Volgens de woordvoerder is de situatie bij Intratuin inmiddels bekeken door ambtenaren van het ministerie van Defensie en goed bevonden. Wel heeft Intratuin, ,,om goede wil te tonen'', besloten om niet meer dan één, extra beveiligde container te plaatsen.

De gemeente Utrecht is teleurgesteld door de uitspraak. ,,De bal ligt nu weer bij het ministerie.''