Praten in Fries valt helemaal verkeerd

Mag je als bestuurder Fries blijven praten, ook als een ander dit niet verstaat? Ja, zegt wethouder Ate Oosterhof van Dongeradeel. ,,Dat is een recht in een tweetalige provincie.'' ,,Nee'', meent Marloes Siezenga uit Brantgum, die het ,,onbeschoft'' vindt.

Siezenga heeft onlangs een klacht tegen Oosterhof ingediend. Zij kon de Friessprekende wethouder die volgens haar ,,binnensmonds'' praatte en ambtelijke taal bezigde, niet verstaan tijdens een vergadering over de peuterspeelzaal in het dorp. Ze vroeg Oosterhof over te gaan in het Nederlands, maar hij weigerde dat. ,,Iemand die een paar jaar in Friesland woont en een maatschappelijke functie bekleedt, moet Fries kunnen verstaan'', meent Oosterhof, die lid is van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Na afloop van de vergadering vielen er over en weer boze woorden.

Siezenga woont vier jaar in Friesland, ze kan het Fries redelijk verstaan, maar kon de wethouder naar eigen zeggen niet volgen, omdat deze volgens haar onduidelijk sprak. Ze rept van een ,,botte, arrogante'' weigering en verwijt de FNP'er ,,onbeschoft'' gedrag. Deze week lichtten beiden hun standpunt toe op een hoorzitting van de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften. Oosterhof wil wel toegeven dat hij ,,te kort door de bocht'' is gegaan. ,,Ik had mevrouw Siezenga moeten uitleggen waarom ik weiger Nederlands te spreken tijdens een openbare vergadering.''

Maar hij blijft erbij dat hij het recht had om zich van zijn ,,memmetaal'' te blijven bedienen. ,,Dat heeft niks met fatsoen te maken. Friesland is officieel tweetalig. Het Fries en het Nederlands zijn gelijkwaardig.'' Oosterhof vindt eenvoudig dat elke ingezetene van Friesland zijn best moet doen om het Fries binnen ,,een redelijke termijn'' te verstaan. Dat is voor hem binnen een à twee jaar. Alleen wanneer iemand nog maar kort in Friesland woont, zegt hij bereid te zijn over te gaan op het Nederlands.

Dat vindt Siezenga onbestaanbaar. De geboren Steenwijkse vindt het te gek voor woorden dat Oosterhof een termijn stelt waarbinnen iemand in zijn ogen het Fries passief moet beheersen. ,,Dit riekt naar discriminatie.''

Van discriminatie Oosterhof niet weten. ,,Ik kan me ook gediscrimineerd voelen, omdat ik in Friesland mijn moedertaal niet mag hanteren.''

De gemeentelijke commissie zal het college van B en W binnenkort adviseren over de kwestie.