Oude panfluit gevonden

Bij archeologisch onderzoek van de bodem van de noordelijke stadsuitbreiding van Nijmegen is een panfluit uit de tweede eeuw gevonden. In Europa bestaan maar enkele van deze instrumenten uit de Romeinse tijd. De nu gevonden panfluit is extra bijzonder, omdat het instrument versierd is met geometrische patronen en tekeningen. De tekeningen stellen een hert en waarschijnlijk twee scheepjes voor. De panfluit is gemaakt van buxushout, een houtsoort die destijds niet in Noord-Europa voorkwam. De gemeentelijke dienst Archeologie is al enkele jaren bezig met bodemonderzoek in de Waalsprong, zoals de noordelijke stadsuitbreiding heet. Het is bekend dat de regio Nijmegen een belangrijke Romeinse legerplaats is geweest.