Krediet EIB voor audiovisuele industrie

De Europese Investeringsbank (EIB), financiële arm van de Europese Unie, zal voor het eerst kredieten verstrekken aan de audiovisuele industrie. De komende drie jaar gaat het om 500 miljoen euro (1,1 miljard gulden), waarbij wordt samengewerkt met particuliere banken. Daarnaast trekt het Europees Investeringsfonds (EIF), onderdeel van de EIB, 50 miljoen euro aan risicokapitaal uit. Het door de Europese Commissie gelanceerde initiatief moet het concurrentievermogen van de audiovisuele industrie in de EU verbeteren - onder meer op het gebied van digitale technieken - en audiovisuele producties met Europese inhoud bevorderen. Het financiële pakket komt bovenop het programma Media Plus (2001-2005) van 400 miljoen euro, waarover de Europese ministers van Cultuur het al eens werden.