Fed laat rente VS op zelfde hoogte

De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft gisteren de rente ongewijzigd gelaten. Daarmee komt de Fed niet tegemoet aan de wens van beleggers op Wall Street die hadden gehoopt op een renteverlaging.

Een renteverlaging was mogelijk, omdat de economische groei te veel zou zijn afgenomen. Vooruitlopend op die mogelijkheid waren de aandelenkoersen op maandag en dinsdag flink opgejaagd. Na de bekendmaking van een onveranderd renteniveau volgden scherpe dalingen en later weer een herstel. De koersen eindigden de dag echter lager, vooral op de elektronische beurs Nasdaq, die ruim 4 procent lager sloot.

Economen putten moed uit de veranderde houding van de Fed tegenover de economie. In een vrij scherpe ommezwaai veranderde de Fed zijn mening over de koers van de Amerikaanse economie. De Fed waakt niet langer, zoals zes weken geleden nog, voor het risico van inflatie, maar ziet nu het risico van een te sterk afnemende groei opdoemen. Veel economen zien dit als een resolute stap op weg naar een renteverlaging in de VS. Een besluit daarover valt over zes weken.

,,De daling van de vraag en van de winsten door stijgende energiekosten'', aldus de Fed in een verklaring, ,,alsook verminderd consumentenvertrouwen, berichten over aanzienlijke tegenvallers in verkopen en winsten en bedruktheid in sommige segmenten van de financiële markten wijzen erop dat de economische groei verder kan afnemen.''

De geldmarktrente staat al sinds mei op 6,5 procent. Nu de economische groei in de Verenigde Staten aan het afnemen is, wordt de roep om een renteverlaging steeds luider. Niemand verwacht een recessie, maar zelfs groei onder de twee procent op jaarbasis is ongewenst. Tegelijkertijd staat het werkloosheidspercentage op vier procent van de beroepsbevolking, wat wijst op een vrij krappe arbeidsmarkt.

Volgens de Fed zijn de inflatierisico's nog aanwezig, maar zijn er geen aanwijzingen dat de inflatieverwachtingen op de lange termijn toenemen.

    • Lucas Ligtenberg