Eis: hoger loon voor verpleging

De ambtenarenbond Abvakabo wil dat het personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 1 januari vier procent meer loon krijgen. Daarnaast eist zij de invoering van een 13e maand. Dit komt neer op een loonsverhoging van 6,1 procent per jaar. Ook wil de bond betere secundaire arbeidsvoorwaarden.