`Duinstreek niet verder volbouwen'

De provincie Zuid-Holland is faliekant tegen het aanwijzen van de duin- en bollenstreek als gebied waar de groei van de bevolking in het westen van Nederland de komende dertig jaar kan worden opgevangen. Dat heeft GroenLinks-gedeputeerde Marcel Vissers van de provincie laten weten. Het plan voor grootschalige woningbouw in de bollenstreek maakte minister Pronk (VROM) vorige week bekend bij de presentatie van de hoofdlijnen van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Zuid-Holland vindt de genoemde aantallen van 25.000 tot 50.000 woningen in het gebied veel te hoog. ,,Dat zou het hart uit de bollencultuur halen'', aldus gedeputeerde Vissers. De provincie heeft enkele jaren geleden juist met tien gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven het zogenoemde Pact van Teijlingen gesloten. In dat pact werd afgesproken dat de duin- en bollenstreek zoveel mogelijk open gebied blijft en dat nieuwbouw in de periode 2005-2030 tot ongeveer tienduizend woningen beperkt blijft. Bovendien zullen deze woningen vooral worden gebouwd binnen de contouren van de steden en dorpen in de streek. ,,Wij zijn al heel lang bezig met conouren'', aldus Vissers. De provincie Zuid-Holland is verheugd over het voornemen van het kabinet om het marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden te verplaatsen en de grond te bestemmen voor woningbouw. Dit zou de rest van de bollenstreek bebouwing kunnen besparen, aldus gedeputeerde Vissers.