Bommeldingen

Treinverkeer bij Hilversum heeft vanmorgen korte tijd stilgelegen na een bommelding. Gisteren werden om dezelfde reden een gebouw en een deel van het stationsplein bij het CS in Utrecht ontruimd. Explosieven werden niet gevonden.