Bestuursyup met landelijke bekendheid

,,Het is genoeg geweest'', sprak burgemeester Ton Rombouts gisteren over de rellen in zijn stad, `s Hertogenbosch. De woorden klonken streng, alsof hij één van zijn drie kinderen toesprak. Rombouts is lid van het CDA, maar oogt niet als zodanig. Hij ziet eruit als een bestuursyup.

In 1996 benoemde het kabinet de toen 45-jarige A. Rombouts tot burgemeester van de Brabantse hoofdstad. Bossche kringen waren enthousiast. Raadsleden omschreven hem als ,,ambitieus'' en als ,,een krachtig bestuurder met veel contacten in Den Haag''. Rombouts kwam van het Interprovinciaal Overleg Orgaan (IPO), waarvan hij directeur was. Daarvoor was de in het Brabantse Waspik geboren Rombouts drie jaar lang burgemeester van Boxtel. Hij raakte in opspraak door een huis te bouwen in het dal van het riviertje de Dommel, terwijl dat daar volgens het bestemmingsplan niet mocht.

De - desondanks - latere promotie naar Den Bosch was voor Rombouts, die rechten studeerde in Nijmegen en promoveerde op de gemeentelijke herindeling, ,,een echte jongensdroom''. Toen hij eind 1996 in het Brabants Dagblad terugblikte op zijn eerste vier maanden als burgervader zei hij: ,,Laat Ton voor die paar Ton die hij kost maar hard werken...''

In augustus 1997 kreeg Rombouts ook ongewild landelijke bekendheid, toen bewoners van de Gestelsebuurt in zijn stad zich verzetten tegen de komst van een Somalisch gezin. Rombouts zei zich ,,doodgeschrokken'' te zijn van de actie en dreigde de bewoners aan te klagen wegens rassendiscriminatie. De Somaliërs zagen van hun verhuizing af.

Rombouts houdt van wat hij noemt ,,interactief besturen''. Hij wil dat de burgers meepraten - buiten de gemeenteraad om - over de keuzes, die het gemeentebestuur maakt. Des te pijnlijker zal hem dan ook de kritiek van diezelfde burgers treffen op het terughoudend politieoptreden van de eerste twee dagen van de rellen.

In 1997 verwierf Rombouts ook op andere manier landelijke bekendheid, toen hij voorzitter werd van de commissie die de kandidatenlijst van het CDA ging samenstellen. Rombouts uitte kritiek op de toenmalige samenstelling van de fractie, waarop `Den Haag' en het CDA-bestuur boos reageerden.

Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA) omschrijft Rombouts als ,,een coming-man, met een glanzende carrière''. ,,Hij is een bestuurder die weet wat hij wil'', vervolgt de voorzitter van wielerunie (KNWU), waarvan Rombouts ook een tijdje bestuurslid was. ,,Binnen het CDA bestaat héél veel waardering voor hem. Ik weet niet of Rombouts landelijke ambities heeft, maar als dat zo is zal hij zeer welkom zijn. Waarom niet? Hij is een van de vele talenten binnen het CDA.''

    • Guido de Vries