Autochtone analfabeten

Autochtone analfabeten krijgen in ongeveer de helft van de middelgrote en grote gemeenten minder aandacht dan zij verdienen. Dit komt doordat gemeenten voorrang geven aan de inburgering van buitenlanders.

Dat blijkt uit de Monitor Educatie 2000, die minister Hermans (Onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens deze monitor besteden veel gemeenten geen aandacht aan ,,alle relevante doelgroepen'', waardoor vooral de aandacht voor de autochtone analfabeten achterblijft.

,,Binnen het educatiebeleid van gemeenten krijgen allochtonen de grootste prioriteit'', aldus de onderzoekers. Ongeveer de helft van het educatiebudget van gemeenten wordt besteed aan de opleidingen Nederlands als tweede taal.

Minister Hermans heeft voor de korte termijn 67,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van de Regionale Opleidings Centra te vergroten.

Nederland telt zo'n 1 miljoen analfabeten, van wie tachtig procent in Nederland is geboren. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties bleek vorig jaar dat tien procent van de Nederlanders zich door lees- en schrijfproblemen onvoldoende in de maatschappij staande kan houden. In deze groep zitten voornamelijk ouderen.