Ambassadeur van Indonesië door kabinet ontboden

De Indonesische ambassadeur is gisteren door het Nederlandse kabinet ontboden om verantwoording af te leggen over de gewelddadigheden op de Molukken. De diplomaat heeft de boodschap meegekregen dat de Indonesische autoriteiten aan het al meer dan anderhalf jaar aanhoudende geweld op de eilanden paal en perk moeten gaan stellen.

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) maakte deze stap van het kabinet gisteravond bekend na een uitvoerig overleg met uiteenlopende vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Nederland. Het kabinet is bereid om actief meer aandacht voor de Molukken te gaan vragen bij de internationale gemeenschap.

Dat is volgens Van Boxtel overigens niet zo simpel, omdat in Nederland weliswaar zo'n 40.000 Molukkers wonen, maar in het buitenland is deze bevolkingsgroep totaal onbekend. Van Boxtel wees er gisteren op dat zijn VVD-collega van Buitenlandse Zaken Van Aartsen zich inspant om bij elke gelegenheid die zich daarvoor leent de kwestie van de Molukken op de agenda te krijgen.

Van Aartsen heeft de zaak al aangekaart bij zijn Zweedse collega, omdat Zweden het komend half jaar het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Ook de Amerikaanse minister Allbright van de vertrekkende regering-Clinton is gewezen op de mensenrechtenschendingen tegen de Ambonezen. Veel meer kan vooralnog niet worden gedaan, meent Van Boxtel. Evenals Van Boxtel veroordelen de Molukse organisaties aankondigingen van gemelddadige actie van Molukse militante groeperingen. De vrees bestaat dat dergelijke acties eerder averechts werken, en ze kunnen al helemaal niet de situatie op de Molukken verbeteren.

Na afloop van het overleg zei Van Boxtel desgevraagd wel dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) goed is geïnformeerd over groeperingen als People Against Genocide (PAG) en de splinterbeweging Maluku-warchild, die achter de dreigementen zitten.

De Republik Maluku Selatan (RMS), Badan Persatuan, het Samenwerkingsverband van Molukse Christenen en Moslims en het Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers waren na de besprekingen met Van Boxtel redelijk tevreden. Maar er zou volgens de organisaties door Nederland wel wat meer concreets kunnen worden gedaan.