Akkoord met Duitse fiscus voor aannemers

Nederlandse aannemers kunnen binnenkort bij de fiscus een verklaring van goed gedrag aanvragen, zodat zij makkelijker in Duitsland klussen kunnen aannemen. Staatssecretaris Bos (Financiën) zal binnenkort met zijn Duitse ambtsgenoot afspraken maken over de acceptatie van dergelijke verklaringen door de Duitse fiscus.

Dat heeft een woordvoerder van Bos desgevraagd bevestigd. De nieuwe afspraak is nodig omdat Nederlandse aannemers in totaal 750 miljoen gulden schade dreigen te lopen door een nieuwe Duitse belastingwet. In die wet, die nog voorligt bij de Duitse Tweede Kamer, staat dat bouwbedrijven een voorheffing moeten betalen voor inkomstenbelasting en sociale premies van 15 procent van de aanneemsom. Duitsland loopt jaarlijks ongeveer 200 miljoen mark mis door malafide aannemers die dergelijke premies niet afdragen.

Hoewel het probleem vooral aan de oostgrens van Duitsland speelt, dreigen ook Nederlandse ondernemers – die actief zijn in Duitsland – er de dupe van te worden. Overigens moeten ook Duitse bouwbedrijven de voorheffing betalen, maar die kunnen relatief makkelijk een vrijstelling verwerven bij de nationale fiscus, terwijl voor buitenlandse aannemers per project een vrijstelling vereist is. Dat levert voor bijvoorbeeld Nederlandse aannemers onevenredig zware administratieve lasten op.

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland, die de zaak aanhangig maakte bij Bos, is tevreden. MKB had met een gang naar de Europese rechter gedreigd omdat het de wet discriminatoir achtte. ,,Dit is een praktische oplossing, maar het blijft een administratieve klus die de Nederlandse aannemers moeten uitvoeren'', aldus J. Warmerdam van MKB-Nederland.

    • Egbert Kalse