Actie tegen euthanasie

Het CDA gaat met de kleinere christelijke partijen en mogelijk ook de SP actie ondernemen tegen het wetsvoorstel inzake euthanasie waarmee de Tweede Kamer eerder deze maand heeft ingestemd.

Partijen gaan organisaties en groepen in de samenleving oproepen om verzet aan te tekenen bij de Eerste Kamer, die nog over het wetsvoorstel moet beslissen. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar kerken, zorginstellingen, en ook individuele artsen en verpleegkundigen worden benaderd om bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar te maken. Op deze manier willen partijen druk uitoefenen op de Eerste Kamer om het wetsvoorstel niet goed te keuren.

,,Wij proeven dat er in de samenleving veel verzet is''. Het is goed om die maatschappelijke weerstand met een actie richting Eerste Kamer vorm te geven'', zo wordt gezegd. Het initiatief van de christen-democraten is ongebruikelijk, maar wordt verklaard uit de gevoeligheid van het onderwerp.

,,Wij missen de morele dimensie'', zo zegt CDA-voorzitter Van Rij vandaag in Trouw.

Van Rij wil begin volgend jaar met andere bezwaarde partijen een petitie opstellen waarvoor in de samenleving steun zal worden gevraagd. Daarna volgt nog een aparte protestbijeenkomst.