WPF vertrekt uit Vietman

Na 25 jaar trekt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN zich terug uit Vietnam. Op 31 december stopt het WFP de hulpverlening omdat ,,Vietnam in staat is zijn bevolking zelf te voeden'', zo is gisteren in Rome meegedeeld. Vietnam is thans de tweede rijstexporteur in de wereld. Sinds het einde van de Vietnamoorlog heeft het WFP voor meer dan 1 miljard gulden aan voeselhulp gegeven aan het land. Daarnaast hielp de VN-organisatie bij het aanleggen van wegen en dijken. Sinds het midden van de jaren tachtig is het inkomen per hoofd van de bevolking verdubbeld. 37 procent van de bevolking leeft nog in armoede tegenover 70 procent twintig jaar geleden.