Werkloosheid stijgt

De gestage daling van de werkloosheid in Nederland is tot stilstand gekomen. In de maand oktober bedroeg het aantal geregistreerde werklozen 191.000. In juli bereikte het aantal nog een dieptepunt van 169.000. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Het cijfer over oktober betekent overigens wel dat er nog steeds een verbetering op jaarbasis is: in oktober 1999 waren er 16.000 meer werklozen dan oktober dit jaar.

Op een driemaands-basis is sinds 1994 het aantal mensen zonder werk onafgebroken gedaald. De daling verliep echter in een steeds lager tempo. Het CBS signaleerde vanmorgen voor het eerst een stabilisatie van zowel de kortdurende als de langdurige werkloosheid.

Uit de jongste stijging van het aantal werklozen ten opzichte van de zomer zei het CBS vanmorgen nog niet te willen concluderen dat de werkloosheid structureel begint toe te nemen. Daarvoor is de verandering van de gevonden getallen nog te gering.