VS dreigen Airbus met WTO

President Clinton heeft Europa gewaarschuwd voor subsidies aan de ontwikkeling van de nieuwe, zeer grote Airbus A3XX. Als Europese regeringen niet-commerciële subsidies geven, zullen de Verenigde Staten bij de Wereldhandelsorganisatie WTO een klacht indienen.

De Amerikaanse president heeft dit gezegd tijdens de Europees-Amerikaanse top die gisteren in Washington werd gehouden. In een telefonisch persgesprek na afloop van de top zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Charlene Barshefsky dat de Amerikaanse regering grote bedenkingen heeft tegen de voorgestelde financiering van het Airbusproject. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zouden samen een derde van de vereiste 12 miljard dollar bijdragen.

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing klaagt al lang over overheidssteun en rentesubsidies aan het Airbus-consortium. Barshefsky klaagde erover dat Airbus zijn financiering niet wil openbaren. Gevraagd of Boeing dat wel doet, antwoordde zij: ,,Het verschil is dat het daar om private financiering gaat. Wij vragen ons sterk af of Airbus op commerciële voorwaarden van de diverse overheden gaat lenen. Zo niet, dan moeten de voorwaarden volgens de WTO-regels openbaar worden gemaakt.''

Ook in andere handelsgeschillen kwamen Europa en de Verenigde Staten niet veel dichter bij elkaar. Zowel president Chirac als voorzitter Prodi van de Europese Commissie sprak na afloop van een bespreking en een lunch met president Clinton met enig optimisme over de vorderingen, met name op het gebied van de bananen. Barshefsky was opnieuw minder hoopvol gestemd, hoewel zij aannam dat ook Europa de afgelopen maand `in goed vertrouwen' had onderhandeld, zoals Amerika dat heeft gedaan.

Romano Prodi zei dat Europa in het langlopende bananengeschil nog steeds uitgaat van het `first come, first served'-principe. Barshefsky, die met eurocommissaris Lamy had onderhandeld, liet er geen misverstand over bestaan dat de VS en een aantal Caraïbische en Latijns-Amerikaanse landen daar niets van moeten hebben.

    • Marc Chavannes