`Voor Kok is het nu wel mooi geweest'

Wim Kok moet geen derde termijn als minister-president nastreven, vindt Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA). ,,Het is mooi geweest'', zegt zij in een vraaggesprek met het weekblad Nieuwe Revu van deze week. Volgens haar is dat ,,binnen de Nederlandse samenleving de heersende opinie''.

Ze meent dat Ad Melkert, de huidige fractieleider van de PvdA, ,,uitstekend in staat is'' Kok op te volgen als partijleider en lijstaanvoerder bij de volgende verkiezingen. ,,Men zegt dat hij geen stemmentrekker is'', aldus Van Nieuwenhoven, ,,maar in het begin van de jaren zeventig dachten ze dat ook van Joop den Uyl. (..) Geef die verantwoordelijkheid gewoon maar. Dan komt het heus wel goed.''

In de Nieuwe Revu laat Van Nieuwenhoven weten dat zij hoopt, niet de hand te hoeven schudden van de vader van Máxima Zorreguieta, daar deze in de jaren '70 minister was onder de dictatuur in Argentinië. ,,Daar kun je in een democratie niet mee omgaan'', meent de Kamervoorzitter. Als het uit hoofde van haar functie absoluut moet, zal ze de hand overigens wel geven.

De nieuwe Amerikaanse president, George Bush, omschrijft ze als ,,verschrikkelijk, echt verschrikkelijk'', omdat deze trots zou zijn op het feit dat hij als gouverneur van Texas ,,zoveel executies op zijn naam heeft staan''.

Van Nieuwenhoven meent dat de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente in fasen moet worden afgeschaft, met name wegens de ongelijke behandeling van kopers en huurders. Zij meent dat de PvdA over dit thema een ,,open debat'' moet voeren, met het oog op het nieuwe verkiezingsprogramma.

Uitvoerig gaat Van Nieuwenhoven in op haar slechte verhouding met de vorige PvdA-fractieleider Jacques Wallage, en met haar fractiegenoten Ella Kalsbeek en Rob van Gijzel, die zij ervan beschuldigt een `coupje' tegen haar in de zin te hebben gehad.

Dat zij toch Kamervoorzitter heeft kunnen worden, is volgens Van Nieuwenhoven te danken aan PvdA'ers van buiten de fractie, ,,onder wie ministers''.