Treinkaping

In NRC Handelsblad van 28 november gaf Maarten Huygen commentaar op de vierdelige documentaire Dutch Approach van de NPS en in de krant van 1 december gaf Harm van den Berg een bespreking van het boek van Pieter Bootsma over dezelfde treinkaping van de Molukkers in 1977. Huygen schreef dat het de maker ging om de reactie van de regering en dat we daar alles gedetailleerd van te weten kregen. En verder zegt hij: ,,Wel werd duidelijk dat zo'n beslissing tot militair ingrijpen willekeurig is. Maar wie weet hoe het anders was afgelopen?''

Harm van de Berg stelt een groot aantal vragen en komt tot de uitspraak dat ruim twintig jaar na de kaping nog steeds onevenwichtigheid bestaat in de kennis over de verschillende acties van de Molukkers toen. Hij concludeert dat pogingen om nu eens een echte reconstructie te maken van al die acties is uitgebleven.

Het is inderdaad jammer dat de documentaire en het boek zo eenzijdig zijn. Hoe de regering niet heeft gereageerd op voorstellen dat het ook anders had gekund wordt nergens aan de orde gesteld. Dat er in 1977 acht doden zijn gevallen, waaronder twee gegijzelden, maakt op van Agt nog steeds weinig indruk, gezien zijn stoere taal in een interview op de televisie. Dat hij de kaping met geweld moest beëindigen, zoals hij zegt, is niet waar.

Op onze oproep ( van de groep `Plaatsvervanging Gegijzelden') de gegijzelden in de trein in Glimmen en de kinderen in de school in Smilde te vervangen, hebben zich meer dan 100 mensen aangemeld. Op 28 mei 1977 (de kinderen in de school waren intussen vrijgelaten) zijn we met 22 personen naar Assen getrokken en hebben we ons bij het Crisiscentrum gemeld met de mededeling: ,,Wij zijn van mening dat de gijzeling op een geweldloze manier moet worden opgelost. Wij zijn ons er van bewust dat dat lang kan duren. Daarom bieden wij aan zolang in de trein te zijn in plaats van de nu gegijzelden.'' Ons aanbod werd niet geaccepteerd. Het argument was o.a. dat ze niet konden meewerken aan een gijzeling. Ons verweer dat het dan geen gijzeling meer was, kwam blijkbaar niet over.

Van Agt kan niet zeggen dat hij van een alternatieve oplossing niets wist. Een niet gewelddadige oplossing met vrijwilligers lag blijkbaar buiten zijn gezichtskring, is zelfs niet geprobeerd.

    • Evert Huisman Zwolle