Stellingen

Grote bedrijven zijn niet geneigd wezenlijke service te verlenen aan kleine klanten, met name in tijden dat het economisch goed gaat.

E.G. VAN DE MORTEL, Erasmus Universiteit Rotterdam

Oefening baart veeleer kunde dan kunst.

A.M.L. JANSEN, Katholieke Universiteit Brabant

Als je goed tegen je verlies kan, kun je alleen maar winnen.

M. LINDERS, TU Delft

De wachttijd op de weg lijkt hogere prioriteit te krijgen dan de wachttijd voor het verpleegtehuis.

A. RUITENBERG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitputtend sorteren leidt tot chaos.

B. HUTTEN, Universiteit van Amsterdam

Door de minimumleeftijd van haar leden op 61 jaar te stellen zal de Tweede Kamer zich onafhankelijker tegenover de regering kunnen opstellen.

P.A. DE ZEEUW, Erasmus Universiteit Rotterdam

Ter bevordering van het identiteitsgevoel van de bewoners, van de cultuurparticipatie en van het cultuur-historisch toerisme zouden ook oude straatnamen door een onderschrift verklaard moeten worden.

R.C.J. VAN MAANEN, Universiteit Leiden