Overlijden in AZC door `nalatigheid'

Een driejarig Chinees-Iraans meisje uit het asielzoekerscentrum in Vught is volgens haar ouders overleden door ,,nalatigheid en onkunde'' van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een rapportage over de gang van zaken opgevraagd. Plaatsvervangend medisch adviseur van de MOA, stafarts Ivo Maas, verwacht en hoopt dat de Inspectie zal overgaan tot een formeel onderzoek. ,,Ten eerste omdat het goed is als een onafhankelijke instantie naar deze zaak kijkt. En ten tweede omdat wij werken met een nieuw systeem voor de gezondheidszorg aan asielzoekers, waarvan het goed zou zijn als de Inspectie zich uitspreekt of het systeem deugt en of er meer soortgelijke zaken zijn.''

Asielzoekers moeten voor medische zorg zich eerst melden bij een verpleegster of een basisarts in het asielzoekerscentrum. Deze artsen hebben een preventieve functie en verwijzen door naar een reguliere huisarts of de geestelijke gezondheidszorg als zij dat nodig achten. ,,Dat is een extra schakel in de zorg'', erkent Wouter Dill, de directeur van het AZC in Vught.

Het meisje, Tina, gaf op vier december ernstig over. De verpleegster van de MOA in het asielzoekerscentrum oordeelde dat de situatie niet acuut was en adviseerde het meisje thee te laten drinken en geen melkproducten te geven. Dit hielp niet en de volgende dag gingen de ouders terug. ,,Wij wilden dat de dokter haar zou bekijken, maar dat kon volgens de verpleegster pas de volgende dag'', aldus Medhi Heidari, de vader van het meisje. Op 6 december werd het meisje 's middags door de dokter bekeken en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ,,Zij kwam binnen met maagklachten, in een zeer slechte toestand'', aldus een woordvoerder van het Bosch Medicentrum. Een spoedoperatie kon haar niet meer redden. Het meisje zou vandaag drie jaar zijn geworden.

Verschillende asielzoekers in het centrum wijzen nu naar andere gevallen waarbij de medische hulp ook nalatig zou zijn geweest, omdat de zorgverleners in het centrum weigeren door te verwijzen naar reguliere artsen. Maas van de MOA zegt deze klachten niet te kennen, maar verwacht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het onderzoek naar de dood van de driejarige Tina ook andere klachten tegen het licht zal houden. ,,Dat moet dan uitwijzen of fouten zijn gemaakt die inherent zijn aan het systeem'', aldus Maas.