Nederlanders drinken minder

Volwassen Nederlanders zijn de laatste jaren veel minder gaan drinken. Toch drinkt nog steeds een op de vijf mannen en een op de tien vrouwen onverantwoord veel alcohol. Volgens een vandaag verschenen onderzoek drinken volwassenen 16 procent minder dan drie jaar geleden. Jongens en jonge mannen zijn in die periode juist meer gaan drinken. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIPO, in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Volwassen mannen drinken twee keer zo veel als vrouwen. Het gemiddelde voor mannen ligt nu op 12 glazen wijn of bier per week. Veertigers en vijftigers tussen de 45 en de 54 jaar drinken het meest. Opmerkelijk noemt het NIGZ de betrekkelijk geringe alcoholcomsumptie van mensen tussen de 25 en 34 jaar. Lager opgeleide Nederlanders gebruiken sinds 1997 een kwart minder alcohol; bij de middengroep en de hoger opgeleiden was dat ongeveer 15 procent. Mannen hebben nadrukkelijk hun gedrag veranderd. Eenvijfde is duidelijk minder gaan drinken, 13 procent (vooral jongere mannen) drinkt meer.