Mondhygiënisten

Het artikel `Mondhygiënisten worden `tandarts'' (12 december), is wel een heel slechte weergave van de voorstellen van minister Borst om het menskrachttekort op te lossen. De werkelijkheid is echt anders.

De tandheelkunde heeft een groot tekort aan tandartsen, mondhygiënisten én tandartsassistenten. Dat kan alleen worden opgelost door ...inderdaad meer mensen. Daarom heeft minister Borst de Tweede Kamer voorgesteld de capaciteit van de opleidingen uit te breiden en het voor buitenlandse tandartsen gemakkelijker te maken om in ons land aan de slag te komen. Vanzelfsprekend steunt de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT), de beroepsorganisatie van tandartsen en tandarts-specialisten, deze voorstellen van de minister.

Taakdelegatie lost het menskrachttekort natuurlijk niet op. Wel houdt de minister bij de uitbreiding van de opleidingscapaciteit rekening met de ,,natuurlijke groei naar samenwerkingspraktijken'' in de tandheelkunde. Tandartsen gaan geleidelijk aan meer taken delegeren aan onder andere mondhygiënisten. Daarbij gaat het echter niet om de periodieke controle. Voor deze medische diagnostiek is de brede, universitaire achtergrond van de tandarts onmisbaar, net als voor de coördinatie van de zorg. Ook is de tandarts eindverantwoordelijk en zal hij een groot deel van de behandelingen zelf blijven uitvoeren. De mondhygiënist is een gewaardeerde medewerker, maar de suggestie dat de mondhygiënist een soort tandarts wordt, is onjuist.

    • Walther Verhoeven
    • Woordvoerder Nmt