Industrie komt energieafspraken na

De industrie is de afspraken met de overheid over energiebesparing goed nagekomen. Dit blijkt uit een overzicht van de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency. In de periode van 1989 tot 1999 werd een verbetering van de efficiency bereikt van 20,4 procent. De doelstelling was 20 procent in dit jaar. De verbetering komt neer op een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 8,5 miljoen ton per jaar. De meeste meerjarenafspraken lopen dit jaar af. Minister Jorritsma wil ze vernieuwen en op een nieuwe leest schoeien. Zo moeten afspraken tot stand komen over onder meer energiezuinig ontwerpen en duurzame energie.