`Ik hoef niks'

Fractievoorzitter Melkert van de PvdA in de Tweede Kamer heeft justitie-woordvoerster Kalsbeek-Jasperse bij premier Kok voorgedragen als opvolgster van staatssecretaris Cohen (Justitie), die per 15 januari volgend jaar burgemeester van Amsterdam wordt. Vorige week al werd bekend dat de kandidatuur van Kalsbeek binnen de fractie van de Partij van de Arbeid het meest voor de hand lag. Kalsbeek heeft morgen een gesprek met premier Kok.

Ella Kalsbeek-Jasperse (45) is PvdA-Kamerlid sinds 1989 en was daarvoor zes jaar lang parttime medewerkster van de PvdA-fractie. Naast onderwerpen op het vlak van justitie heeft ze zich vooral beziggehouden met de portefeuille sociale zaken, zoals de Wet gelijke behandeling.

De meeste bekendheid verwierf ze met het voorzitterschap van de Commissie evaluatie opsporingsmethoden, de commissie-Kalsbeek, die op de IRT-enquête volgde. Hoewel de PvdA niet aan de beurt was om een voorzitter voor een dergelijke commissie te leveren, heeft Kalsbeek met succes voor zichzelf gelobbyd bij andere fracties (,,Ik wilde het zó graag!''). Vorig jaar nog zei zij `geen ambities in dit vak te hebben'. ,,Ik ambieer niet stiekem een post in het kabinet. Ik hoef niks. Dat is heerlijk.''

Kalsbeek ergerde zich vorig jaar openlijk aan een uitspraak van kardinaal Simonis als zou de politiek `geen ziel hebben'. ,,Als het over hoofdzaken gaat als bijvoorbeeld het asielzoekersvraagstuk, dan voel ik zo'n opmerking als een aanval op mijn integriteit. Als iets je werk zwaar maakt is het dat. Niet de lange uren die je maakt of boze burgers aan de telefoon, maar dat stigma van vuile handen, daar heb ik last van.''

Kalsbeek is moeder van drie kinderen en sedert ruim twee jaar gescheiden. Ze werd geboren in het Zeeuwse Middelburg. Ze groeide op in een sterk gereformeerd milieu en heeft meermalen gezegd dat zij daar lange tijd last van heeft gehad en die erfenis `drukkend' te vinden. Na de HBS in Middelburg ging ze rechten studeren in Rotterdam. De huidige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Klaas de Vries, heeft haar er indertijd van overtuigd dat ze Kamerlid moest worden. Ze nam daar toen zes weken bedenktijd voor.

De laatste twee jaar is Kalsbeek geregeld in botsing gekomen met minister Korthals (Justitie, VVD), onder andere over de nasleep van de IRT-affaire en de aanpak van pedoseksuelen. Ook de zaak van de illegale Chinezen die afgelopen zomer dood in een vrachtwagen in Dover werden aangetroffen, nam zij zeer hoog op. Eerder had fractievoorzitter Melkert gezegd dat Korthals wat hem betreft `de grens had bereikt' met de uitglijers van politie en justitie. In het debat dat volgde zei Kalsbeek dat de grens inderdaad was bereikt, maar niet overschreden.

    • Bram Pols