Europa prijst en bedankt Bill Clinton

,,Europa is president Clinton veel dank verschuldigd voor de visie, generositeit en moed waarmee hij de Atlantische samenwerking heeft gediend.'' Dat zei de Franse president Jacques Chirac gisteren in Washington.

Chirac sprak als fungerend voorzitter van de EU op de laatste Euro-Amerikaanse top die Clinton meemaakte. Chirac en de voorzitter van de Europese commissie, Romano Prodi, hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt de Amerikaanse president warme woorden toe te voegen. De geschillen tussen beide continenten, met name op handelsgebied, omvatten maar twee procent van de wederzijdse handel, zei Chirac relativerend.

Chirac zei dat Clinton ,,een diep spoor had nagelaten in de geschiedenis van de moderne wereld en vooral die van de transatlantische verhoudingen''. Hij twijfelde er overigens niet aan dat de betrekkingen met de nieuwe Amerikaanse president Bush ook uitstekend zouden zijn. Maar de momenten van afscheid met Clinton waren volgens het Franse staatshoofd `ontroerend' geweest. ,,Hij is zeker medeverantwoordelijk geweest voor de voorspoedige ontwikkeling van de Europese constructie''.

Volgens Chirac en Prodi waren er in Washington geen problemen uitgesproken naar aanleiding van het Europese besluit, genomen op de recente top in Nice, om in 2004 een snelle reactiemacht van 60.000 manschappen op de been te hebben gebracht. Chirac meende te weten dat president Clinton nog bij Turkije ervoor had gepleit daar niet tegen op te zien.

Chirac en de Europese veiligheidsvertegenwoordiger Javier Solana hadden nog eens de grote bezwaren uitgesproken die de leden van de EU hebben tegen Amerikaanse plannen om een anti-rakkettenschild op te zetten. Die boodschap was meer aan het adres van Clintons opvolger Bush gericht. Zowel Bush als zijn beoogde minister van Buitenlandse Zaken Powell hebben gezegd daar aan te zullen werken. Clinton, die de beslissing om over te gaan tot de bouw van zo'n systeem heeft uitgesteld tot na zijn vertrek, kon de Europese zorgen direct overbrengen aan zijn opvolger. Bush zou vandaag in aparte gesprekken in Washington nader kennismaken met Clinton en met vice-president Gore, tot vorige week zijn rivaal.

Clinton was in de stemming om herinneringen op te halen. Hij meende dat hij een (nuttige) bijdrage had geleverd aan de uitbreiding van de NAVO en de EU en het vinden van nieuwe betrekkingen met Rusland en de Oekraïne.

De VS en de EU moeten volgens Chirac de pogingen hervatten om gemeenschappelijke maatregelen te vinden tegen broeikasverschijnselen, nodig geworden na de mislukte top in Den Haag. De EU en de VS publiceerden samen verklaringen over aids in Afrika, export van wapens en maatregelen om vertrouwen van consumenten in elektronische handel te vergroten.

    • Marc Chavannes