Eén toezichthouder luchtverkeer EU

Het burgerluchtverkeer in de Europese Unie moet onder één toezichthoudende autoriteit komen, waarbij ook andere Europese landen zich kunnen aansluiten. Alleen dan kan het toenemende probleem van vliegtuigvertragingen worden opgelost. Ook moet een betere samenwerking komen van het burger- en militaire luchtverkeersmanagement om een beter gebruik van het Europese luchtruim mogelijk te maken. Dit zijn enkele van de aanbevelingen van een adviesgroep van burgerluchtvaartautoriteiten in de EU aan de Europese Commissie. Eurocommissaris Loyola de Palacio (Transport en Energie) kondigde al eerder aan komend voorjaar concrete voorstellen voor `één Europees luchtruim' te doen. (Hans Buddingh', Brussel)

    • Hans Buddingh'