Echtscheiding

Het artikel `Binnen 24 uur scheiden met een bemiddelaar' (NRC Handelsblad, 2 december), beschrijft een methode om slepende echtscheidingszaken afgerond te krijgen. Hiertoe worden onder leiding van een neutrale voorzitter marathonsessies gehouden die binnen 24 uur tot resultaat moeten leiden.

Om te voorkomen dat de lezer meent dat deze methode, die alleen in bijzondere gevallen toegepast dient te worden, dé kern van echtscheidingsbemiddeling vormt, is nadere toelichting op zijn plaats. Onjuiste beeldvorming kan het imago van mediation in het algemeen en echtscheidingsbemiddeling in het bijzonder negatief beïnvloeden, terwijl juist nú de overheid projecten laat uitvoeren om gegevens over mediation te verkrijgen. Zo worden bij een aantal rechtbanken strijdende partijen eerst naar een mediator verwezen en wordt mediation in een aantal gevallen gefinancierd.

In het artikel wordt onder meer gesteld dat `advocaten een gang naar de rechter proberen te voorkomen'. Advocaten zijn vanaf 1987 in Nederland begonnen met het gebruik van echtscheidingsbemiddeling. Sindsdien heeft een toenemend aantal mensen uit andere beroepsgroepen, waaronder notarissen en psychologen, zich gespecialiseerd als echtscheidingsbemiddelaar. Kern van mediation is dat mensen hun probleem zelf willen oplossen en daarbij een derde inschakelen die ervoor zorgt dat zij op constructieve manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de mogelijke oplossingen. Daar is meestal voor nodig dat er een streep onder het verleden gezet kan worden. Soms lukt dat niet en strandt de mediation of echtscheidingsbemiddeling. De echtscheidingsbemiddelaar zal in dergelijke situaties het patroon waarin de mensen gevangen zitten trachten te doorbreken.

De marathonmethode kan een alternatief zijn om uit een impasse te komen. En of dat dan nog als onderdeel van een mediation of echtscheidingsbemiddeling gezien moet worden of niet meer, duidelijk is in ieder geval dat het een methode is die werkt en waarbij de betrokkenen gebaat zijn. De meeste scheidende mensen die bij een bemiddelaar komen zullen zonder de marathonmethode hun echtscheiding regelen en dan zal dat in het algemeen veeleer enkele weken kosten dan enkele dagen. Een scheiding binnen 24 uur regelen is daarmee dan ook eerder uitzondering dan regel.

    • Drs. Adèle L. Couzijn