Churchill

,,This was a very short visit'', zou Churchill als reactie hebben gegeven op de door Max Pam in zijn column (NRC Handelsblad, 8 december) aangehaalde anekdote over Gerbrandy, die bij een begroeting zei: ,,Goodbye, mr. Churchill''. De anekdote is dus nog leuker dan Pam schreef.

Geen anekdotes, maar letterlijk door Churchill opgetekend in zijn memoires over de Tweede Wereldoorlog zijn de volgende passages, betrekking hebbend op 10 mei 1940: ,,In 1937 had de heer Colijn, toenmaals de Nederlandse minister-president, mij ter gelegenheid van een bezoek een uiteenzetting gegeven over de prachtige doeltreffendheid der inundaties in Nederland. Hij kon – zo legde hij uit – vanaf de lunchtafel op Chartwell langs telefonische weg op een knop drukken met het gevolg dat een eventuele invaller zich tegen onoverkomenlijke waterhindernissen gesteld zou zien. Maar dat alles was onzin.''

,,In mijn kamer trof ik de Nederlandse ministers aan. Bleek en uitgeput, het afgrijzen nog in hun ogen, zaten zij daar, juist per vliegtuig uit Amsterdam aangekomen. Hun land was zonder enig voorwendsel, zonder de geringste waarschuwing aangevallen.''

    • W. Keizer