Belastingen 2001

In het Profielnummer van 7 december staat een artikel getiteld `Steuntje in de rug van ouder'. Hierin wordt de 84 gulden kinderkorting als een genereus gebaar van de regering voorgespiegeld. Ik vind dit misleidend. Op zijn minst zou het vervallen van de rentevrijstelling van 500 gulden per kind hier even aangestipt kunnen worden. Uitgaande van een rendement van vier procent (wat op weinig kinderspaarrekeningen gehaald zal worden) zou dit een vermogensvrijstelling moeten opleveren van 12.500 gulden. Nu deze vrijstelling slechts 5.177 gulden bedraagt, zal over het verschil de 1,2 procent belasting moeten worden betaald, zijnde 88 gulden. Geen steuntje in de rug dus maar een dolkstoot.